חברת לרמונט שירותי ניקיון מקצועי מקפידה לפעול כחוק, והיא מכוסה בביטוחים המתאימים:

  • פעילות כקבלן שירות בתחום הניקיון ברישיון משרד הכלכלה מספר: Certification Number 4374.
  • פעילות כקבלן כוח אדם ברישיון משרד הכלכלה מספר:1639 Certification Number.
  • כיסוי בביטוח צד ג'.
  • כיסוי בביטוח מעבידים.

התעודות שלנו

אישורים אלו נדרשים על פי החוק לכל חברות ניקיון תחת פעילות קבלנית. 
עבר חברות המשרדים, אישור זה מקנה לכם את הידיעה כי משרד התמ"ת בדק ואישר כי יש לנו כתובת מסודרת, הנהלה וידע בדיני עבודה.
אנו נותני שירות מקצועי לכל הקשור בנושא ניקיון משרדים ופועלים בעיקר במרכז הארץ ומקפידים על התנהלות חוקית המגנה עליכם מהתרשלות מקצועית.