חברת לרמונט שירותי ניקיון מקצועי מקפידה לפעול כחוק, והיא מכוסה בביטוחים המתאימים:

  • פעילות כקבלן שירות בתחום הניקיון ברישיון משרד הכלכלה מספר: 4374.
  • פעילות כקבלן כוח אדם ברישיון משרד הכלכלה מספר:1639.
  • כיסוי בביטוח צד ג'.
  • כיסוי בביטוח מעבידים.

אישורים אלו נדרשים על פי החוק לכל חברות ניקיון תחת פעילות קבלנית. 
עבר חברות המשרדים, אישור זה מקנה לכם את הידיעה כי משרד התמ"ת בדק ואישר כי יש לנו כתובת מסודרת, הנהלה וידע בדיני עבודה.
אנו נותני שירות מקצועי לכל הקשור בנושא ניקיון משרדים ופועלים בעיקר במרכז הארץ ומקפידים על התנהלות חוקית המגנה עליכם מהתרשלות מקצועית.

ניקיון משרדים